יום א', יד’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
08:06 (10/07/12) גדעון חרלפ
היכן הוא שער השמים ?האם קיים שיקוף שמיימי של ירושלים התחתונה ,למה הוא נצרך והאם הוא שונה מרוחניות וקשר לעליונים הידוע בתורתינו כמו נשמה לגוף והדואליות של קודש וחול . כאן תמצאו הצצה לתפיסה הרוחנית-קבלית כפי שעולה מרצונה של השכינה להיות לה דירה בעולם התחתון והגשמי בירושלים המקדשית של מטה ,רחובותיה,אנשיה וארמונותיה המלכותיים
07:14 (10/07/12) גדעון חרלפ
לא הרבה נכתב על בחירתה של ירושלים,על אי איזכורה בתורה שבכתב מאידך ועל הקנאות לכבודה וממשותה בנביאים ראשונים ובעיקר נביאים אחרונים מאידך. גם לא נתבאר לאיזה ירושלים אנו מתפללים? האם לשוק מחנה יהודה, צינור הביוב של בית הכרם או לגשר המיתרים ? גם יתבאר מדוע היה צורך לשכינה הקדושה לבחור בעיר ולא הסתפקה בבניית מקדש על הר גבוה בקרבת ירושלים .מדוע התגלתה ירושלים דווקא עם בחירת מלכות בית דוד ?
07:05 (10/07/12) גדעון חרלפ
על אף 150 שנות מחקר היסטורי -ארכיאולוגי ,לא אותרו עד היום 20 שעריה של ירושלים הבירה של התנ"ך הקדוש.על אף גילוי החומה הרחבה בצפון הרובע היהודי מתקופת מלכי יהודה כאשר בעקבות גילוי זה התברר כי ירושלים של בית ראשון כללה את הרובע היהודי,לא נמצא תוואי חומות ממזרח לגבעת עיר דוד כפי שהיא מכונה היום ולא נמצאה עדות ארכיאולוגית כי חומות נחמיה הגיעו בתקופה הפרסית וכללו את העיר העליונה...כאן תמצאו פרוט ראשון מסוגו של ניתוח הכתובים בסוגיית תוואי חומות נחמיה
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים