יום א', יד’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
15:25 (05/02/13) גדעון חרלפ
על הסתירה כביכול בין חובת הקמת במה ומזבח משפחתיים וקהילתיים בכול רחבי ארץ ישראל,ממקדש חוניו ממזרח לנילוס ועד לח'לב-עירו של יואב בן צרויה-רמטכ"ל צבא דוד משיח ה'.בין שני נהרות גן עדן-שני פסי התכלת של ארץ ישראל,נקים את מזבחותינו הזמניים עד עת פקידת מזבח ירושלים-לא נחת !
14:58 (05/02/13) גדעון חרלפ
כאן תמצאו הסבר מקיף על תשובה תרצ"ו של הרב הכהן קוק לראשונה מאז נכתבה. איך חלה 'קדושת המקום' השעתית והראשונה , האם פסקה?, מדוע רבו החולקים על הרמב"ם בסוגיא זו,ומה פתאום נזכר בה כביכול הרמב"ם בהלכה זו בפרק ו' מהלכות בית הבחירה שלו ולא הובאה בפתיח להלכותיו אלו . גם נלמד מה התקדש כאן מפני השכינה ,האם המקרקעין,האם המבנה או המחיצות או ה'אויר ' ?
14:47 (05/02/13) גדעון חרלפ
על פי רבי יסא בשם רבי יוחנן בירושלמי נכתב ::"זה סימן ! כל זמן שהארון בפנים- במות אסורות , יצא – הבמות מותרות .גם על פי הבבלי הותרה ההקרבה בבית חוניו בתחום ארץ ישראל שבמצרים וכן פסק הרמב"ם !!!!. על פי הנ"ל יש וחובה לבנות במה בכל מקום ברחבי ארץ ישראל-"כל ארץ ישראל ראויה למזבח".ואין הדבר מוריד כהוא זה את חתירתנו המתמדת למזבח ירושלים אלא מגדיל ומעצים אותו בתקווה לבנינו הקרוב והראלי. רק כך אפשר להבין את העיסוק האינטנסיבי בסוגיית הבמות בתלמוד הבבלי.
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים