יום א', יד’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
17:17 (21/02/12) גדעון חרלפ
אמנם עוד לא פרצנו את סף התודעה - אבל פרסום בעלון שבת של מקור ראשון הוא גם צעד קטן
23:14 (24/02/10) גדעון חרלפ
לאחרונה הצטרף הרב ישראל אריאל לדעתנו כי מצוות מחצית השקל רלוונטית כמו מצוות בניית מקדש ומזבח. האם נצטרך דווקא למטבע לקיום המצווה או בשווה ערך בשקלים של משקל הכסף השקול במחצית השקל. האם בהעברה בנקאית לאוצר המקדש תתקיים מצווה זו?
01:08 (10/03/09) גדעון חרלפ
אם הקמת המקדש היא רלוונטית ועכשוית , מכאן שגם מצוות מחצית השקל היא עכשווית ויש לממשה גם בימינו אלה . יש לשים קץ לתחליף של " זכר למחצית השקל " . היהודי הקדוש - שקול את מחצית השקל ומסור אותה לאוצר המקדש !!. אנחנו חידשנו את המצווה החשובה הזאת ואנחנו הכהנו קופות מתאימות , טבענו וטובעים מטבע של מחצית השקל על ידי ראובן הלוי פרגר כל שנה מחדש . כמו כן נערך טכס תרומת הלשכה שלוש פעמים בשנה , על פי ההלכה .
16:32 (02/03/09) גדעון חרלפ
 ישנם הרבה הסוברים כי מקדש ירד מן השמים וכי אין צורךבפעולה אנושית כדי לבנותו . אולם מפרשת תרומה ומשאר שלשת פרשיות המשכן בספר שמות ,מתברר כי לא זהו המצב הרצוי . על האדם היהודי לתרום...כסף וזהב,תכלת וארגמן . ולנקוט בפעולות מעשיות לכינונו. אם כן לא ברור למה נכתב :"ויקחו לי ", או "תתנו את תרומתי ". להלן יבואר איך פועלת נתינת התרומה אצל היהודי וממתי היא נחשבת לתרומת הקדוש ברוך הוא - על אף שלא נתרמה בפועל !!!!!
16:36 (25/02/09) גדעון חרלפ
המקדש הוא כאן ועכשיו , לא רק במלמולי תפילה והוא בהישג יד , לא חזון לעתיד עלכן יש לתרום את מחצית השקל של השנה עוד השנה מה אכפת לכם לחטוף עוד מצווה ???
16:26 (25/02/09) גדעון חרלפ
 
16:23 (25/02/09) גדעון חרלפ
 
16:17 (25/02/09) גדעון חרלפ
 בית המקדש  לא ירד מן השמיים . משה רבינו ,יחד עם האדריכל  הראשי בצלאל , נקטו פעולות מעשיות להקמתו , אספו חומרים וגבו מחצית השקל מכל איש יהודי מבוגר . 
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים