יום א', יד’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
23:38 (04/06/09) גדעון חרלפ
מפת הבורות התת קרקעיים בהר הבית כפי שנמדדה על ידי החוקרים ווילסון וו'ורן מהווה אינדיקציה משמעותית לתיאוריות השונות של המיקום המדויק של המקדש על במת ההר. כל הבורות נמדדו ותועדו וסווגו, מי עם תקרה סלעית ומי עם תקרה או דפנות בנויים. על פי עומקם והמסלע והמפלס בו הבורות נחצבו או נבנו גם שוחזרה הטופוגרפיה הטבעית של ההר לפני הקמת המקדש.
16:36 (12/03/09) גדעון חרלפ
בעקבות מה שידוע על בור מספר 5 הנכנס ממזרח, מרחבת הר הבית אל רמת הר הבית, כאשר בור זה הוא בנוי או חצוב בקוים ישרים, קובע הארכיאולוג יוסף פטריך כי ציר בית המקדש מקביל לקוי המתאר של בור זה.
01:38 (10/03/09) גדעון חרלפ
לאחרונה נכתבו מספר ספרים חשובים ומחקרים ארכיאולוגים בחקר הר הבית. כך נתפרסם לאחרונה ספרו של לין ריטמאייר "The quest", וכן מחקרים של מיכאל בן -ארי, יוסף פטריך, בן פלג, יעקב ביליג ועוד.
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים