יום א', יד’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
06:24 (30/12/12) גדעון חרלפ
כידוע הובטח לנו על ידי השכינה הקדושה כי גבולנו המערבי יהיה נהר מצרים. אולם לא ברור מה לנו לחפש שם שהרי הנילוס הוא גאוות מצרים ועיקרה - כבר יצאנו ממצרים !! אולם חזקה עלינו הבטחה זו. בסוף המאה ה-19, בתערוכה עלומה בארצות הברית של אז, הניף מאן דהו את דגל שני הפסים המודרני שלנוו מבלי משים נתחם מגן מלכינו דוד בשני פסי תכלת מיסתוריים,פסים שלא היו מעולם בטלית המצויצת שעליה אנו מברכים תדיר שחרית. לפס אחד הגיע דוד משיח ה' הוא הפס המסמל את נהר פרת. אל הפס השני כמעט הגענו,הוא נהר מצריים התוחם את ארץ ישראל הנמתחת עד לשם..כמעט ונגענו בו במלחמת יום הכיפורים..כך נבין את אפשרות קידוש החודש העברי הראשון במחוז מצריים או מחוז גושן של ארץ ישראל. כך נבין את ישיבתו של הרמב"ם בארץ שלושת האיסורים ".כך כתב גדול מפרשי הירושלמי ,הר"ש סירילאו , כי גבול ארץ ישראל המערבי מגיע עד לאלכסנדריה,לזרוע המערבית של הנילוס.כך גם נכתב בספר היובלים להלן .על פי גדול חוקרי המקרא ,פרופסור יהושע מאיר גרינץ ע"ה, שהיה ראש החוג למקרא באוניברסיטת תל אביב בספרו המפורסם 'מוצאי דורות '- הגיחון והפישון הם שתי זרועות הנילוס :הנילוס הלבן והנילוס הכחול. צפו בתמונות המצורפות של הנילוס הכחול ה'אתיופי' ומעצמת הנהר נתחבר לעצמות ארץ ישראל.
12:59 (27/05/09) גדעון חרלפ
ארץ ישראל היא ארץ נחלי מים , עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר - יוק !!! . לכאורה חזרנו אל ארץ שחונה ,יבישה ומדברית . אולם אם נפרוש את הארץ לכל מרחביה מהור ההר מצפון למפרץ אלכסנדרטה ו ועד ימת ון ועד אררט  , דרומה אל המפרץ הפרסי ומערבה עד דלתת הנילוס , מיד יתבאר מזמורו של מלכינו דוד : כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה .ארץ גדולה , טובה ורחבה  !!!!!.  
10:30 (28/04/09) גדעון חרלפ
טועה מי שחשב כי אנחנו נסתפק בקריעת ים סוף בלבד . על פי חזון ישעיהו המפורסם של אחרית הימים,עם קיבוץ הגלויות העתידי ושל וגר זאב עם כבש,גם נהר פרת יתבקע לשבעה נחלי משנה !!!
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים