יום א', יד’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
18:59 (08/09/09) גדעון חרלפ
שלשת אלפים וחמש מאות שנה מפרידים בין כיבושו של החרמון על ידי משה רבינו לבין זאב ז'בוטינסקי שכתב בשנת 1920 כי "לנו ,לנו יהיה כתר החרמון ". מתברר כי למרות כיבושו של החרמון הדרומי בשנת תשכ"ז עדיין לא קישרנו בין קדושתו של החרמון , שהיה אחת האפשרויות למקום מתן תורה ,למקדש ירושלים . בהברקה היסטורית חיבר ז'בוטינסקי את כתר החרמון למדינת ישראל המתחדשת . האם במקרה נקראת פסגת הרי מול הלבנון "טלעת מוסא ( עליית משה )!!! נשבעתי אבנה לך ארמון במלכות החרמון !!
13:14 (27/05/09) גדעון חרלפ
 טועה מי שחושב כי  בשביל לטפס הרים בישראל  יש צורך ליסוע לאלפים , להרי ההימלאיה או לארץ האש . כאן ועכשיו תוכל לממש את מאוויך בטיפוס הרים . גם תהייה הראשון , מי טיפס על קורנת -א סודה לאחרונה ? מי העפיל לג'בל א- לוז ומי  צפה דומה על מרחבי ארץ ישראל מהור ההר ? , אין צורך להרחיק - הרי שלך לפניך !!!!
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים